نیمسال اول:
رديف
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
 
نوع واحد
 
درس هم نياز-پيش نياز
 
1
تشريح
 
163101
3
 
نظري-عملي
ندارد
2
فيزيولوژي
 
163102
2
 
نظري
"
3
فارسی عمومی
237203
3
 
نظري 
"
4
زبان پيش دانشگاهي
 
221207 
 
نظري
"
 
5
انديشه اسلامي(1)
 
1-261207
 
نظري
"
6
فرايندعمليات و اطلاعات فني
163113
2
 
نظري-عملي
"
7
اخلاق و مقررات
 حرفه اي
163116 
 
نظري
"
8
 اصول و فنون مراقبتها
 
163163
2
 
نظري-عملي
 تشريح و فيزيولوژي(هم نياز)
9
تنظيم خانواده
261205
1
نظري
            ندارد
 
10
جمعيت شناسي
261206
1
نظري
ندارد
 
جمع واحد
20
 
 
 
نیمسال دوم:
رديف
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
 
نوع واحد
 
درس هم نياز-پيش نياز
 
1
فوريتهاي داخلي(1)
 
163144
3
 
نظري- عملي
اصول وفنون مراقبتها
نظری-عملی
2
نشانه شناسي و معاينات بدني
163138
2
 
نظري- عملي
تشریح وفیزیولوژی
3
كارآموزي نشانه شناسي و معاينات بدني
163139
1
 
كارآموزي
نشانه شناسی ومعاینات بدنی         نظری
4
تراما (1)
 
163146
2
 
نظري- عملي
اصول وفنون مراقبتها
نظری-عملی
5
احياءقلبي و ريوي پايه
 
163164
1
 
نظري-عملي
تشریح وفیزیولوژی
6
جابجايي و حمل بيمار
163115
2
 
نظري-عملي
تشریح-اصول وفنون مراقبتها نظری-عملی
7
كارآموزي ارتباطات
163159
5/
 
كارآموزي
فرایند عملیات واطلاعات فنی        نظری-عملی
8
كارآموزي اصول و فنون مراقبتها
163166
1
 
كارآموزي
اصول وفنون مراقبتها نظری-عملی
9
بهداشت عمومي
 
163110
1
 
نظري
میکروب شناسی وانگل شناسی
10
زبان خارجه عمومي(1)
 
221201
4
نظري
­­ -
11
میکروب و انگل شناسی
 
163161
5/1
نظری-عملی
-
12
تریبت بدنی
 
649201
1
عملی
-
جمع واحد
20
 
 
 
نیمسال سوم:
رديف
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
 
نوع واحد
 
درس هم نياز-پيش نياز
 
1
فوريتهاي داخلي 2
 
163145 
 
 نظري-عملي
اصول و فنون مراقبتها نظری-عملی
2
آشنایی با سازمانهای امدادی
163117 
1  
 
نظري -عملی 
3
بهداشت روان و فوريتهاي روانپزشكي
163118 
1  
 
نظري  
بهداشت عمومي
 
4
زبان تخصصي
 
163111   
1  
 
نظري
زبان عمومی
5
تروما 2
 
163147 
 5/2
 
تظري-عملي
تروما(1)
6
احياي قلبي ريوي پيشرفته 
163165 
2
 
نظري-عملي
احیای قلبی و ریوی پایه
7
فوريتهاي محيطي 
163148
1
 
نظري
تشریح و فيزيولوژي
8
فوريتهاي پزشكي در بلايا
163119 
 
نظري-عملي
فوریتهای داخلی(1)و(2) تروما(1)و(2)
9
فوریتهای پزشکی در شرایط خاص
163125
2
 
نظری-عملی 
 تروما(1) و تروما(2)
10
فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص
163126
 
2
 
نظري-عملي
فوریتهای داخلی(1)و(2)
11
 
كارآموزي فوريتهاي داخلي 1
163151
5/1
كارآموزي
كارآموزي اصول و فنون مراقبتها
12
كارآموزي تروماي 1
 
163153
1
كارآموزي
تروما(1)
13
 
داروشناسی
163162
2
نظری
تشريح و فيزيولوژي
14
 
آیین زندگی
3-261208
2
نظری
-
جمع واحد
24
 
 
 
نیمسال چهارم:
رديف
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
 
نوع واحد
 
درس هم نياز-پيش نياز
 
1
کارآموزی در عرصه فوریتهای داخلی 2
 
163168
 
5/1
 
کارآموزی
 
 
               -
 
2
کارآموزی در عرصه احیای قلبی ریوی
 163171
1
 
 
کارآموزی
 
 
-
3
کارآموزی در عرصه اطفال
  
163170
 
 1
کارآموزی
 
 
4
کارآموزی در عرصه ترومای 2
 
 163155
1
 
کارآموزی
 
 
-
 
5
 کارآموزی در عرصه پایگاههای فوریتهای پزشکی
 163169
3
 
کارآموزی
 
 
-
6
کارآموزی نگهداری و تعمیر آمبولانس
 
163167
 
 
 5/
کارآموزی
 
-
 
7
فرهنگ و تمدن اسلام وایران
 
261212
2
نظری
-
جمع واحد
10
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-8 18:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ