برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی بهمن 95

ملاحظات

نام درس

ساعت

تاریخ

ردیف

 

 

*حضور دانشجویان نیم ساعت قبل ازبرگزاری امتحان الزامی است.

 * همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است .

*همراه داشتن هرگونه کتاب ،جزوه،ماشین حساب ،موبایل ،لب تاپ وسایر وسایل الکترونیکی تقلب محسوب می گردد.

*درصورت عدم رعایت موارد فوق با دانشجویان متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.

 

 

فیزیولوژی

8

1/04/96

1

ادبیات فارسی

8

3/04/96

2

فرایند عملیات

10

4/4/96

3

آناتومی

8

10/04/96

4

اصول وفنون

10

12/04/96

5

اخلاق خانواده ودانش جمعیت

8

14/04/96

6

اخلاق ومقررات حرفه ای

8

17/04/96

7

اندیشه اسلامی

8

19/04/96

8

زبان پیش دانشگاهی

10

21/04/96

9

 

 برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی بهمن 94

ملاحظات

نام درس

ساعت

تاریخ

ردیف

 

 

*حضور دانشجویان نیم ساعت قبل ازبرگزاری امتحان الزامی است.

 * همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است .

*همراه داشتن هرگونه کتاب ،جزوه،ماشین حساب ،موبایل ،لب تاپ وسایر وسایل الکترونیکی تقلب محسوب می گردد.

*درصورت عدم رعایت موارد فوق با دانشجویان متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.

 

 

تروما2

8

1/04/96

1

زبان تخصصی

10

3/04/96

2

فوریت های محیطی

10

4/04/96

3

فارموکولوژی

10

10/04/96

4

آشنایی با سازمانهای امدادی

10

11/04/96

5

پیشرفتهcpcr

8

13/04/96

6

فوریتهای محیطی در بلایا

10

14/04/96

7

فوریتهای داخلی 2

10

17/04/96

8

فوریتهای پزشکی در شرایط خاص

8

18/04/96

9

بهداشت روان

10

19/04/96

10

آئین زندگی

8

20/04/96

11

فوریتهای محیطی برای گروهای  خاص

8

21/04/96

12

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ