دروس ارائه شده نیمسال دوم 93-92 جهت دانشجویان فوریتهای پزشکی ورودی بهمن 1392
 
 
ردیف
 
گروه
 
شماره درس
 
نام درس
 
واحد
 
مدرس
 
برنامه هفتگی
 
تاریخ امتحان
 
ساعت امتحان
 
روز
 
ساعت
1
 
163101
تشریح
3
خانم سعادت
پنج شنبه
11- 8
 
 
2
 
163102
فیزیولوژی
2
آقای صابری
دوشنبه
10- 8
 
 
3
 
237203
فارسی عمومی
3
آقای دکترفولادی
سه شنبه
16- 13
 
 
4
 
221207
زبان پیش دانشگاهی
3
آقای دکترصالحی
دوشنبه
17- 14
 
 
5
 
2612071
فرآیند عملیات واطلاعات فنی
2
خانم دکتر تسلیمی 

دوشنبه
12- 10
 
 
6
 
163113
اندیشه اسلامی 1
2
آقای رضائی 
سه شنبه
18- 16
 
 
7
 
163116
اخلاق و مقررات حرفه ای
1
آقای رشیدی
دوشنبه
18-17
 
 
8
 
163163
اصول و فنون مراقبتی
2
خانم حلیانی
سه شنبه
20- 18
 
 
9
 
2612085
دانش خانواده و جمعیت
2
دکتر نوابی
سه شنبه
10- 8
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-27 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ