اهداف رشته : تربيت افرادي است كه بتوانند در فوريتهاي پزشكي كشور به انجام وظايف خطير امداد سريع و كمك رساني به مصدومين و بيماران بپردازند و در صورت لزوم آنها را به مراكز درماني منتقل نمايند .
 
نقش رشته : امداد فوري به مصدومين و بيماران در حساس ترين زمانها يعني به هنگام وقوع حوادث و شدت بيماريها مساله اي حياتي است و تربيت نيروي انساني كارآمدي كه بتواند در چنين لحظاتي به ياري مصدومين و بيماران بشتابد و در حدود صلاحيت ها خدمات اوليه پزشكي را تا شروع درمان توسط پزشك مربوطه ارائه نمايد پذيرش دانشجو از طريق آزمون نيمه متمركز انجام خواهد شد
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-8 18:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ