به نام خدا

جدول برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 97-96دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی داراب

 

10:30-12:30

8:30-10:30

روز

تاریخ

ردیف

اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

اندیشه اسلامی2---بیوشیمی پزشکی2

چهارشنبه

20/10/96

1

آسیب شناسی عمومی

بیوشیمی عمومی— ادبیات فارسی

شنبه

23/10/96

2

اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه

مقدمات آزمایشگاهی

یکشنبه

24/10/96

3

بافت شناسی

فرهنگ وتمدن ایران واسلام

دوشنبه

25/10/96

4

آشنایی با بیماری های داخلی

دانش خانواده

سه شنبه

26/10/96

5

-----------------

زبان عمومی1

چهارشنبه

27/10/96

6

انگل شناسی 2----ویروس شناسی

فیزیولوژی

شنبه

30/10/96

7

انقلاب اسلامی ایران

تفسیر موضوعی قرآن کریم

یکشنبه

1/11/96

8

روانشناسی عمومی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوشنبه

2/11/96

9

 

اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه

سه شنبه

3/11/96

10

اصول ایمنی در آزمایشگاه

فیزیک حیاتی

چهارشنبه

4/11/96

11

 

فارماکولوژی

شنبه

7/11/96

12

 

 

 
                                                                      به نام خدا

                                                           دانشکده پیراپزشکی داراب

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانات میان ترم واحدهای تئوری وپایان ترم واحد های آزمایشگاه دانشجویان ترم ششم دانشکده پیراپزشکی داراب

 

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

نام درس

ردیف

8-10صبح

23/8/96

فارماکولوژی

1

10-12صبح

29/8/96

پاتولوژی

2

13-15ظهر

12/9/96

انگل شناسی دو

3

13-15ظهر

19/9/96

بیماری های داخلی

4

10-12صبح

13/10/96

فاینال آزمایشگاه انگل شناسی

5

10-12صبح

17/10/96

آزمایشگاه پاتولوژی

6

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

توجه:

تاریخ امتحانات به علت ثبت در سامانه سما قابل تغییر نمی باشد در صورت هرگونه تغییر خود سرانه مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

 
                                   

 

 

 به نام خدابرنامه امتحانات
میان ترم واحدهای تئوری و
پایان ترم واحد های آزمایشگاه دانشجویان ترم دوم دانشکده پیراپزشکی داراب

 

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

نام درس

ردیف

13-15ظهر

24/8/96

فیزیک حیاتی

1

12-13ظهر

1/9/96

روان شناسی

2

12-13ظهر

4/9/96

میان ترم اول بیوشمی عمومی

3

13-15ظهر

13/9/96

فیزیولوژی

4

9-11صبح

28/9/96

فاینال آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

5

8:30-10:30

12/10/96

فاینال آزمایشگاه فیزیولوژی

6

8صبح

16/10/96

میانترم دوم بیوشیمی عمومی

7

8-10صبح

19/10/96

فاینال آزمایشگاه بافت شناسی

8

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه:

 

تاریخ امتحانات به علت ثبت در سامانه سما قابل تغییر نمی باشد در صورت هرگونه تغییر خود سرانه مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

برنامه امتحانات میان ترم واحدهای تئوری وپایان ترم واحد  آزمایشگاه دانشجویان ترم پنجم دانشکده پیراپزشکی داراب

 

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

نام درس

ردیف

13-15ظهر

18/9/96

بیوشیمی پزشکی 2

1

13-15عصر

12/10/96

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

2

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

توجه:

 

تاریخ امتحانات به علت ثبت در سامانه سما قابل تغییر نمی باشد در صورت هرگونه تغییر خود سرانه مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-10 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ