نام:مهندس عبدالرضا رئيسي پور
 

تحصيلات :
كارشناس مهندسي بهداشت محيط

كارشناسي ارشد مهندسي آب وفاضلاب

سوابق مديريتي :
رياست جمعيت هلال احمر شهرستان داراب 91-89

مسول :مديريت واحد كاهش بلايا شبكه بهداشتي درماني آموزشي شهرستان داراب

مدير گروه فوريت هاي پزشكي دانشكده پيراپزشكي داراب 93تاکنون

مسئول استعدادهای درخشان دانشكده پيراپزشكي 96داراب

مسئول استاد مشاور 96دانشكده پيراپزشكي داراب

سوابق كاري 20سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي روان شناختي استرس در امدادگران فعال در پايگاههاي امداد جادهاي هلال احمر با ساير امدادگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي تاثير فاضلاب تصفيه نشده بر زمينهاي پايين دست دردشت شهنان  شهرستان داراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-10 9:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ