امور آموزش دانشکده زیر نظر معاونت آموزشی عهده دار انجام وظایف مربوطه ذیل می باشد:

1-         1- ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان

2-         2-تهیه و تنظیم لیست ها و گزارشات مختلف مربوط به آموزش

3-          3-تهیه پیش نویس طرح های مختلف

4-           4-جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به دانشجویان

5-             5-تهیه گزارشات مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان

6-              6-مسئولیت پاسخگویی به مشکلات و سئولات آموزشی دانشجویان

7-              7-تنظیم دروس و واحدهای درسی دانشجویان

8-             8-هماهنگی با مسئول کارآموزی دانشجویان و تنظیم برنامه های کارآموزی و کارآموزی در عرصه و معرفی دانشجویان به درمانگاههای مختلف و بیمارستانهای شیراز

9-             9-ارسال برنامه دروس تئوری : کارآموزی و کارآموزی در عرصه برای اساتید مربوطه و هماهنگی دوباره بعد از ارسال برنامه ها

10-      تهیه و تنظیم برنامه امتحانات دروس عمومی و اختصاصی

11-      برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم دروس عمومی و اختصاصی

12-      تهیه و تنظیم پیش نویس نامه ها و مکاتبات روزمره

13-      تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی دانشجویان

14-      وارد کردن ریز نمرات دانشجویان در کامپیوتر جهت تهیه کارنامه هر نیمسال و ارائه به دانشجویان

15-      انجام امور مربوط به فارغ التحصیلان

16-همکاری و راهنمایی دانشجویان در طول تحصیل

17-      اطلاع رسانی به دانشجویان به طرق مختلف در خصوص مسائل آموزشی ، رفاهی ، فرهنگی و ...

18-      برگزاری کلاس آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی در بدو ورود دانشجویان جدید در هر سال

19-      انجام امور مربوط به شهریه دانشجویان و معرفی آنان به حسابداری دانشکده

20-      تنظیم و اختصاص فضاهای آموزشی مناسب جهت دروس مختلف متناسب با ماهیت هر درس و تعداد دانشجویان

21-      نظارت مستقیم و مستمر در امر برگزاری تمامی کلاسها ( عمومی و اختصاصی )


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-12 11:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ