متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
  • 1403/03/08
  • - تعداد بازدید: 125
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
.

نشست صمیمانه رئیس دانشکده پیراپزشکی داراب، با دانشجویان خوابگاه پسرانه .

 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی داراب، مهندس عبدالرضا رئیسی پور رئیس دانشکده پیراپزشکی داراب، هدف از برگزاری این نشست را رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برگزاری کارگاه مدیریت استرس عنوان کرد.
در ادامه خانم فیروزی مشاور دانشکده، سخنانی درباره مدیریت استرس و راهکارهای مقابله با استرس در ایام امتحانات و هم چنین کنترل افکار مزاحم در ایام امتحانات بیان کرد.
در این نشست ساعت 21 دوشنبه شب، مهندس عبدالرضا رئیسی پور رئیس دانشکده، مهران ابراهیمی مدیر حراست، سارافیروزی مشاور دانشکده پیراپزشکی داراب حضور داشتند.
  • گروه خبری :
  • کد خبری : 102809
کلیدواژه
فاطمه حیدری
خبرنگار

فاطمه حیدری