کارکنان دانشکده
 
 

نام مسوول واحد: جلیل نظری

 

سمت: ریاست دانشکده پیراپزشکی داراب

تحصیلات: دکترای دندانپزشکی

شماره مستقیم: 07153523091

سوابق کاری: 29 سال

  

نام مسوول واحد: عبدالرضا رییسی پور

سمت: معاون آموزشی، مدیر گروه فوریتهای پزشکی،مدیر EDO

تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت محیط

شماره مستقیم: 07153560320 داخلی 108

سوابق کاری: 22 سال

 

نام مسوول واحد: زهرا خرد

سمت: مدیرگروه علوم آزمایشگاهی،

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی،
مسوول استاد مشاور،
کارشناس استعدادهای درخشان، کارشناس نظارت بر آزمایشگاههای داراب

تحصیلات: کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی ،کارشناسی حقوق

شماره مستقیم: 07153560320 داخلی 121

سوابق کاری: 18 سال

نام مسوول واحد: سهیلا بامروت

سمت: مدیر فرهنگی دانشجویی

تحصیلات: کارشناسی پرستاری 

شماره مستقیم: 07153560320 داخلی 115

سوابق کاری: 29 سال 

 

نام مسوول واحد: مژده محجوب

سمت: کارشناس آموزش،کارشناس EDO

تحصیلات: کارشناس پرستاری

(بهداشت روان)

شماره مستقیم: 0715360320- داخلی 106

سوابق کاری: 10 سال

 

نام مسوول واحد: مهندس رستمی

سمت: مسوول IT

تحصیلات: کارشناسی ارشد کامپیوتر

شماره مستقیم:07153560320 داخلی 107

سوابق کاری: 7 سال

 

نام مسوول واحد: بهنام عطائی

سمت: مسوول امورخوابگاه ها و مسئول دفتر ریاست

تحصیلات: لیسانس آموزش ابتدایی

شماره مستقیم: 07153563320

سوابق کاری: 10 سال

 

نام مسوول واحد: بهار  بهادری

سمت:کارشناس علوم آزمایشگاهی، کارشناس آموزش

تحصیلات:کارشناسی علوم آزمایشگاهی

شماره مستقیم: 07153560320 داخلی 105

سوابق کاری:  12  سال

 

نام مسوول واحد: فرشته نامدار

سمت: کتابدار،کارشنایس پژوهشی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

شماره مستقیم:07153563320 داخلی 117

سوابق کاری:11 سال

 

نام مسوول واحد: اسماعیل بابایی

سمت: کارپرداز، مسوول امور تغذیه

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

شماره مستقیم:07153563320

سوابق کاری: 16سال               

 

نام مسوول واحد: حسن دهقان

سمت: رئیس امور مالی

تحصیلات: کارشناس بهداشت

شماره مستقیم:07153563320 داخلی 102

سوابق کاری:28 سال

 

نام مسوول واحد: مجتبی یزدانپرست

سمت: مسئول نهاد رهبری

تحصیلات: دکترای حوزوی

شماره مستقیم:07153563320 داخلی 120

سوابق کاری:11 سال

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/23
تعداد بازدید:
2623
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کد پستی: 14336 - 71348
تلفن: 19-987132305410+
پست الکترونیک: info@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal